วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สายพันธุ์ของนก



สายพันธุ์ของนก



นกแก้วเทาอัฟริกัน
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: -
ลักษณะทั่วไปขนทั่วไปมีสีเทา ยกเว้นบริเวณหางมีสีแดง ขนาดประมาณ 33 ซม. (113 นิ้ว) น้ำหนักประมาณ 390 กรัม ขนแก้มและรอบดวงตาสีขาว ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียประมาณ 1 นิ้ว หัวกว้างและแบนกว่า สีเท่าเข้มกว่า


ถิ่นอาศัย, อาหาร
พบในทวีปอัฟริกาบริเวณแถบศูนย์สูตรตั้งแต่ตอนใต้ขอ Ivory Coast จนถึงตะวันตกของเคนยา และตอนเหนือของแองโกล่า และพบในคองโกถึงตะวันตกเฉียงเหนือของทรานซาเนีย ถิ่นอาศัยเป็นป่าพื้นที่รบต่ำเป็นนกที่พบได้ทั่วไป แต่ระยะหลังบางพื้นที่พบได้น้อยและจำนวนลดลง เนื่องจากถิ่นอาศัยถูกทำลาย อาหารหลักเมล็ดพืช ผลไม้ต่างๆ ถั่วชนิดต่างๆ ผลปาล์ม เป็นต้น
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ 
เป็นนกแก้วที่ฉลาดสามารถเลียนแบบเสียงของคนได้ดี ฝึกให้เชื่องง่าย ฤดูผสมพันธุ์มีหลากหลาย วางไข่ในโพรงครั้งละ 3-4 ฟอง ระยะฟัก 21-30 วัน ลุกนกอายุประมาณ 10 สัปดาห์ถึงออกจากโพรง




นกกระตั้วก้นแดง
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: -
ลักษณะทั่วไปนกกระตั้วชนิดนี้มีขนาดความยาวตัวประมาณ 31 เซนติเมตร  มีขนหงอนบนหัวขนาดเล็ก มีแถบสีเหลืองจางๆ บริเวณหูใต้ปลายหางมีขนสีเหลือง และมีขนบริเวณก้นสีแดง ปากสีเทาบางครั้งอาจจะพบฝูงนกจำนวนมากหากินร่วมกันในบางครั้งในธรรมชาติจะพบว่ารังของนกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ลูกนกจะฟักออกจากไข่ ใช้เวลาประมาณ 24 วัน
ถิ่นอาศัย, อาหาร
เกาะฟิลิปปินส์ รวมทั้งกลุ่ม Palawan ในทะเลซูลู
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
ผลไม้ ถั่ว เมล็ดธัญพืช ผลเบอร์รี่



นกแก้วอเมซอน
ชื่อทางวิทยาศาสตร์:  -
ลักษณะทั่วไปนกแก้วอเมซอนหัวเหลืองมีขนาดลำตัวยาว 35 - 40 เซนติเมตร  ขนทั่วตัวสีเขียว ส่วนคอ หลัง หน้าผากสีฟ้า  ขนบริเวณหัวมีสีเหลืองทอง ขาสีเทาปากสีเทาปนสีส้ม ม่านตาสีส้ม ขาสีเท่า สามารถฝึกหัดพูดได้ ในธรรมชาติจะอยู่เป็นฝูงใหญ่หรือเป็นคู่ มัดใช้เวลาส่วนใหญ่ในการกินและพักผ่อนตามยอดไม้
ถิ่นอาศัย, อาหาร
กินเมล็ดพืช ผลไม้ ลูกนัท น้ำหวานในดอกไม้ เห็ด ลูกเบอร์รี่ ข้าวโพด และเมล็ดทานตะวัน
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ 
ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ จะผสมพันธุ์หลายๆ ครั้งในหนึ่งวัน
สถานภาพปัจจุบัน
นกแก้วอเมซอน จัดขึ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535


กระตั้วสเลนเดอร์บิลด์
ชื่อทางวิทยาศาสตร์:  Probosciger aterrimus goliath
ลักษณะทั่วไป
บริเวณใบหน้ามีสีแดง ปากด้านบนจะโค้งยาวด้วยเหตุผลเกี่ยวพฤติกรรมการกินอาหารโดยเฉพาะเพศผู้และเพศเมียมีลักษณะเหมือนกัน

ถิ่นอาศัย, อาหาร
นกสเลนเดอร์บิลด์ คอเรลลา เป็นนกที่เชื่องและสามารถฝึกให้พูดได้ กินพวกส่วนของหัวและรากของพืชใต้ดิน
   
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ 
มีระยะฟักไข่ประมาณ 24 วัน


                                                           นกกระตั้วใหญ่

ชื่อทางวิทยาศาสตร์:  Cacatua
ลักษณะทั่วไป
มีความยาวของลำตัวประมาณ 50 เซนติเมตร นกตัวผู้นั้นสามารถจำแนกได้จากสีน้ำตาลแดงเข้มรอบดวงตา ซึ่งจะสังเกตได้ชัดเจนกว่าตัวเมีย ลำตัวมีสีขาวทั้งตัว มีหงอนบนหัวสีเหลือง มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่

ถิ่นอาศัย, อาหาร
นกกระตั้วใหญ่หงอนเหลืองมีถิ่นกำเนิดในบริเวณหมู่เกาะนิวกีนี แทสมาเนีย เกาะคิง เกาะมอลลูกา รวมทั้งตอนเหนือและตะวันออกของออสเตรเลีย นกชนิดนี้ยังแบ่งออกเป็นชนิดพันธุ์ย่อยถึง 4 ชนิด เป็นนกที่สวยงาม มีนิสัยชอบหากินตามพื้นดิน หากินเป็นฝูงขนาดใหญ่ มักจะมีแหล่งอาศัยตามทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง และพื้นที่เกษตรกรรม      อาหารในธรรมชาติของนกชนิดนี้ได้แก่ เมล็ดพืช ตาอ่อนของพืช ใบพืช ผัก และ ผลไม้ รวมทั้งสามารถขุดรากไม้ และส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดินมากินได้
   
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ 
อาศัย และทำรังบนต้นไม้ โดยเจาะเป็นรู ชอบส่งเสียงดัง ชอบเล่น จะเลิกหงอนให้ตั้งขึ้นทุกครั้ง      นกกระตั้วใหญ่หงอนเหลืองผสมพันธุ์วางไข่ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ทำรังวางไข่ในโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 3 - 5 ฟอง ระยะฟักไข่ประมาณ 30 วัน 

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความฉลาดของ นก

เมื่องจีน





  ภาพลักษณ์ “ความฉลาดรอบรู้"  ของนกฮูกคงจะมีที่มาจากสายตาอันสุขุม ไม่หลุกหลิกของมัน นกส่วนใหญ่จะมีตาอยู่ด้านข้าง  ทำให้มองหาอาหารและเห็นศัตรูได้รอบตัว แต่นกฮูกหากินเวลากลางคืน ตาจึงอยู่ด้านหน้าเพื่อประโยชน์ในการล่าเหยื่อ เพราะทำให้มองหาเหยื่อและกะระยะได้ดี  ทั้งยังสามารถเห็นได้ในระยะไกล แต่นกฮูกไม่สามารถกลอกตาไปมาได้  จึงต้องหมุนคอตามเวลาเป้าสายตาขยับหรือเคลื่อนที่
     คนยุคโบราณมักจะพยายามจับคู่สัตว์เข้ากับเทพเจ้าที่ตนบูชา ในเทพนิยายกรีก นกฮูกได้รับการยกย่องให้เป็นสัตว์ประจำองค์เทพีอธีนา ซึ่งเป็นเทพีแห่งความฉลาดรอบรู้และการสงคราม นี่กระมังที่พลอยทำให้ภาพพจน์นกฮูกผูกติดกับความฉลาดรอบรู้ไปด้วย นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเอเธนส์มีภาพปรากฏอยู่บนเหรียญในสมัย ๕๒๕ ปีก่อนคริสตกาล  มีคำพูดโบราณซึ่งมาจากละครชวนหัวชื่อ เดอะเบิร์ดส์ ของอริสโตเฟนีส ในเรื่องมีการล้อคนที่เอาสินค้าไปขายในเมืองที่มีสิ่งนั้นอยู่มากแล้วว่า “เอานกฮูกไปเมืองเอเธนส์"
     ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ใช้นกฮูกเป็นตัวแทนความฉลาดรอบรู้สำหรับนักเขียนชาวอังกฤษชื่อ เฟรเดอริก แมรีแอ็ต ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙  สายตาที่เพ่งจ้องมองเหมือนไม่กะพริบแสดงถึงความไม่รู้เรื่องอะไรมากกว่า  เขาเป็นผู้เริ่มใช้สำนวนว่า “เมาเหมือนนกฮูก"